Usmernenie EDPB o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov

 

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB) 28. januára 2020 prijal po verejnej konzultácii konečnú verziu usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov, ktorý zásadným spôsobom upravuje podmienky používania kamerových systémov.

Cieľom usmernenia je objasniť ako sa GDPR uplatňuje na spracúvanie osobných údajov pri používaní kamerových systémov a zabezpečiť v tomto ohľade jednotné uplatňovanie GDPR. Pokyny sa vzťahujú na tradičné kamerové systémy ako aj na inteligentné videozariadenia. Usmernenie sa okrem iného týka zákonnosti spracúvania vrátane spracúvania osobitných kategórií údajov, uplatniteľnosti výnimky pre domácnosti a sprístupnenia záznamu tretím stranám.

 

Usmernenie EDBP (en)

Spolok pre ochranu osobných údajov je združenie profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním a ochranou osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve a verejnej správe.

 

Na tomto webe a aj na našej LinkedIn stránke budeme prispievať so zaujímavými informáciami, stanoviskami alebo odkazmi v oblasti Ochrany osobných údajov, GDPR.

 

Sme partnerskou organizáciou Czech Data Protection Association a staviame na skúsenostiach a úspechoch našich kolegov v Českom spolku.