Zmena pri prenose osobných údajov do USA

 

Dňa 15. júla 2020 vydal Súdny dvor EÚ rozhodnutie vo veci C-311/18 známej ako Schrems II (dostupné v anglickom jazyku tu), na základe ktorého sa zrušuje tzv. Privacy Shield  medzi EÚ a USA, vďaka ktorému nebolo potrebné prijímať ďalšie opatrenia pri prenose osobných údajov z EÚ do USA.

 

Preto v prípade, ak vo Vašej organizácii dochádza k prenosu osobných údajov do USA, musíte opätovne zhodnotiť a prijať iné vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany prenášaných dát v zmysle článku 44 a nasl. GDPR.

 

Čítať celý článok

eKaranténa a právo na súkromie

 

Aplikácia eKaranténa mala byť riešením, aby sa navrátilci mohli vyhnúť povinnosti ísť do štátneho karanténneho zariadenia. Po problémoch s jej zavádzaním prišiel ďalší. Formulár, ktorý žiadateľ musel vyplniť pred stiahnutím aplikácie totiž obsahoval aj otázky, ktoré vstupovali do práva na ochranu súkromia.

 

Viac povedala JUDr. Lucia Semančínová, člen výboru Spolku v diskusii na TA3

 

Kameň, papier, nožnice a oprávnený záujem

 

Po nadobudnutí účinnosti GDPR niektoré členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, začali objavovať novotu medzi právnym základmi, ktorým je oprávnený záujem. Nejde o žiadny prevratný objav, pretože tento právny základ poznal už článok 7 písm. f) smernice 95/46/EC z roku 1995. Avšak zákonodarcovia niektorých členských štátov, nevynímajúc toho slovenského, nemali záujem tento, na jednej strane „flexibilný“, na strane druhej z hľadiska implementácie „náročnejší“, transponovať do národnej legislatívy.

 

Čítať celý článok

Usmernenie EDPB o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov

 

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB) 28. januára 2020 prijal po verejnej konzultácii konečnú verziu usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov, ktorý zásadným spôsobom upravuje podmienky používania kamerových systémov.

Cieľom usmernenia je objasniť ako sa GDPR uplatňuje na spracúvanie osobných údajov pri používaní kamerových systémov a zabezpečiť v tomto ohľade jednotné uplatňovanie GDPR. Pokyny sa vzťahujú na tradičné kamerové systémy ako aj na inteligentné videozariadenia. Usmernenie sa okrem iného týka zákonnosti spracúvania vrátane spracúvania osobitných kategórií údajov, uplatniteľnosti výnimky pre domácnosti a sprístupnenia záznamu tretím stranám.

 

Usmernenie EDBP (en)

Spolok na ochranu osobných údajov založený

 

Spolok pre ochranu osobných údajov je združenie profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním a ochranou osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve a verejnej správe.

 

Na tomto webe a aj na našej LinkedIn stránke budeme prispievať so zaujímavými informáciami, stanoviskami alebo odkazmi v oblasti Ochrany osobných údajov, GDPR.

 

Sme partnerskou organizáciou Czech Data Protection Association a staviame na skúsenostiach a úspechoch našich kolegov v Českom spolku.