Rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vo veci mBank

Oliver Krupka, SEMANČÍN & PARTNERS

 

Zmena pri prenose osobných údajov do USA

JUDr. Lucia Semančínová, SEMANČÍN & PARTNERS

 

Kameň, papier, nožnice a oprávený záujem

JUDr. Pavol Szabó, GHS Legal

 

COVID-19 a ochrana osobných údajov

Mgr. Sylvia Blahutová, SEMANČÍN & PARTNERS

 

eKaranténa a právo na súkromie

JUDr. Lucia Semančínová, SEMANČÍN & PARTNERS

 

eKaranténa a právo na súkromie (videorozhovor)

JUDr. Lucia Semančínová, SEMANČÍN & PARTNERS