Zpět na hlavní stranu

Názor Spolku pre ochranu osobných údajov

Téma: Preukázanie negatívneho testu verzus GDPR

 

Spolok pre ochranu osobných údajov je združenie profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním a ochranou osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve a verejnej správe. Zároveň sa jedná o profesijnú organizáciu združujúcu zodpovedné osoby menované k naplneniu povinností podľa článku 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. Členmi spolku však môžu byť aj iné osoby zaujímajúce sa o ochranu osobných údajov.

 

Čítať celý článok