Zpět na hlavní stranu

Kameň, papier, nožnice a oprávnený záujem

Kameň, papier, nožnice a oprávnený záujem

 

Po nadobudnutí účinnosti GDPR niektoré členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, začali objavovať novotu medzi právnym základmi, ktorým je oprávnený záujem. Nejde o žiadny prevratný objav, pretože tento právny základ poznal už článok 7 písm. f) smernice 95/46/EC z roku 1995. Avšak zákonodarcovia niektorých členských štátov, nevynímajúc toho slovenského, nemali záujem tento, na jednej strane „flexibilný“, na strane druhej z hľadiska implementácie „náročnejší“, transponovať do národnej legislatívy.

 

Čítať celý článok