Aktuality

Position Paper on the Evaluation of the General Data Protection Regulation (GDPR) European Federation of Data Protection Officers June 2020

 

Europen Federation of Data Protection Officers June 2020

 

Introduction

In various legislations, data protection officers (DPOs) has played an important role in the architecture of data protection (self-)control since the 1980s. The General Data Protection Regulation (GDPR) does not exhaust this role to the fullest extent possible.

 

Čítať celý článok

Téma: Preukázanie negatívneho testu verzus GDPR

 

Spolok pre ochranu osobných údajov je združenie profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním a ochranou osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve a verejnej správe. Zároveň sa jedná o profesijnú organizáciu združujúcu zodpovedné osoby menované k naplneniu povinností podľa článku 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. Členmi spolku však môžu byť aj iné osoby zaujímajúce sa o ochranu osobných údajov.

 

Čítať celý článok

Konferencia GDPR2020

 

Konferencia „GDPR 2020“, týkajúca sa problematiky ochrany a spracovania osobných údajov, ktorú už tradične usporiadal Spolok pre ochranu osobných údajov spoločne s Úniou podnikových právnikov, sa tento rok uskutočnila dňa 6. októbra 2020.

 

Čítať celý článok

Zmena pri prenose osobných údajov do USA

 

Dňa 15. júla 2020 vydal Súdny dvor EÚ rozhodnutie vo veci C-311/18 známej ako Schrems II (dostupné v anglickom jazyku tu), na základe ktorého sa zrušuje tzv. Privacy Shield  medzi EÚ a USA, vďaka ktorému nebolo potrebné prijímať ďalšie opatrenia pri prenose osobných údajov z EÚ do USA.

 

Preto v prípade, ak vo Vašej organizácii dochádza k prenosu osobných údajov do USA, musíte opätovne zhodnotiť a prijať iné vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany prenášaných dát v zmysle článku 44 a nasl. GDPR.

 

Čítať celý článok

eKaranténa a právo na súkromie

 

Aplikácia eKaranténa mala byť riešením, aby sa navrátilci mohli vyhnúť povinnosti ísť do štátneho karanténneho zariadenia. Po problémoch s jej zavádzaním prišiel ďalší. Formulár, ktorý žiadateľ musel vyplniť pred stiahnutím aplikácie totiž obsahoval aj otázky, ktoré vstupovali do práva na ochranu súkromia.

 

Viac povedala JUDr. Lucia Semančínová, člen výboru Spolku v diskusii na TA3

 

Kameň, papier, nožnice a oprávnený záujem

 

Po nadobudnutí účinnosti GDPR niektoré členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, začali objavovať novotu medzi právnym základmi, ktorým je oprávnený záujem. Nejde o žiadny prevratný objav, pretože tento právny základ poznal už článok 7 písm. f) smernice 95/46/EC z roku 1995. Avšak zákonodarcovia niektorých členských štátov, nevynímajúc toho slovenského, nemali záujem tento, na jednej strane „flexibilný“, na strane druhej z hľadiska implementácie „náročnejší“, transponovať do národnej legislatívy.

 

Čítať celý článok

Podporujú nás